Teams en organisaties

Elk bedrijf of organisatie heeft baat bij gemotiveerde teams en medewerkers, die het beste uit zichzelf halen. Werknavigator verbetert de motivatie en effectiviteit van projectteams, zelfsturende teams en managementteams op elk niveau in de organisatie.

Ook is de werknavigator zeer waardevol voor organisaties in beweging. Een fusie, een reorganisatie, een cultuurverandering of een nieuwe focus, de werknavigator zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste werkplek komen. 

Zo gaan medewerkers gemotiveerd met de nieuwe situatie aan de slag.

hoofdfoto-organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Sterke organisaties zijn altijd in ontwikkeling. Dit zijn dynamische structuren die flexibel en trefzeker weten om te gaan met de veranderende omgeving. Elke ontwikkeling is een kans het beste uit je mensen te halen. De toepassing van de werknavigator bij een organisatieontwikkeling zorgt voor de juiste mens op de juiste plek. Mensen gaan gemotiveerd aan de slag, omdat ze hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden zien.

Bij een reorganisatie, een fusie of een focusverandering is de werknavigator effectief voor begeleidingen van individuen en groepen. Nieuwe  teams maken met de werknavigator een goede start in samenwerking en doelgerichtheid.

Als u wilt weten wat werknavigator voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Kiest u voor Werknavigator dat beginnen we met een kennismaking. Elke situatie en elke organisatie is uniek en verdient de volle aandacht. Ieder traject kent grofweg 3 fasen en is afhankelijk van de aard, omvang en situatie. Meestal wordt gekozen voor kleine stappen.

In de eerste fase doen de medewerkers hun verhaal en starten met het doorlopen van het proces van de werknavigator in de Navigatietraining. Elke medewerker bepaalt de richting om plezier en motivatie in het werk te behouden of terug te krijgen. Aan het einde van het proces van de werknavigator heeft iedereen zijn eigen kernwaarden helder en een SMART-doel voor het komende jaar. Als laatste bepaalt elke medewerker op welke wijze het doel gehaald wordt met een keuze en een stappenplan.

In de tweede fase wordt bepaald op welke wijze de medewerker de voortgang van zijn ontwikkeling communiceert met de leidinggevende. In basis wordt gekozen een ontwikkelgesprek, of een andere vorm van gespreksvoering, waarbij het initiatief bij de medewerker ligt. Zowel medewerker als leidinggevende worden ondersteund in gespreksvoering.

De derde fase wordt gebruikt om de ontwikkeling continue en vanzelfsprekend te maken. Hoe actualiseert een medewerker elk jaar zijn doel en stappenplan en hoe worden en blijven ontwikkelgesprekken veilig, prettig en zinvol? Uiteindelijk ontstaat een continue proces van organische organisatie ontwikkeling waar zowel organisatie als medewerkers wel bij varen.

Teambegeleidingen

Enthousiaste teams die doelgericht (samen)werken zijn pure winst voor een bedrijf. Het is niet altijd gemakkelijk een team effectief te laten functioneren. Begeleidingen met de werknavigator zijn een concreet middel om een team naar een hoger niveau te tillen. De kracht van de teambegeleiding zit in de combinatie van individuele aanpak en werken met het hele team.

Hoe gaan teambegeleidingen in zijn werk?

Elk teamlid stelt op basis van zijn waarden in het werk voor zichzelf een doel met betrekking tot het team. Elk individueel doel wordt gekoppeld aan de waarden en het doel van het  team. De werknavigator zorgt ervoor dat teamleden elkaar helpen bij het bereiken van persoonlijke en gezamenlijke doelen. Dat levert een dubbele impuls op, waardoor het team in het kwadraat sterker wordt.

Iedere teambegeleiding is maatwerk en wordt afgestemd op het doel, de omvang en het niveau van het team. En natuurlijk op de wensen van de organisatie.

Als u wilt weten wat werknavigator kan betekenen voor uw team, neem dan contact met ons op.

werknavigator-compagnons

Onze Opdrachtgevers

Werknavigator opdrachtgevers
footer devider