paddestoelen_werknavigator

Wat is werknavigator

 

De werknavigator® is een methodiek om een betere werksituatie te bereiken. Op een plezierige manier word je door een vast proces geleid, dat inzicht biedt in je huidige situatie en in datgene wat je belangrijk vindt in je werk. Dat inzicht gebruik je om je mogelijkheden voor de toekomst op een rij te zetten en een heldere keuze te maken. Uiteindelijk krijg je een duidelijk doel en zet je stappen in de richting van werk dat helemaal bij jou past. De regie over je loopbaan neem je in eigen hand en je haalt het beste uit jezelf naar boven.

 

De werknavigator wijst de weg naar werk dat bij je past.

 

De individuele begeleiding bestaat uit 8 wekelijkse gesprekken van ca. 1 ½ uur en een terugkoppelingsgesprek, waarin het resultaat wordt gedeeld. Bij een navigatietraining is er een combinatie van interactieve groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken.

En wat niet

De werknavigator is geen loopbaancoaching. Bij de Werknavigator weet je van tevoren precies waar je aan toe bent. Er is een vast proces met een vaste doorlooptijd en een vaste prijs. Er is ook altijd een duidelijk resultaat bestaande uit inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je bereikt wat je wilt.

 

De werknavigator is ook geen outplacementtraject. Bij de werknavigator gaat het om het vinden van werk dat het beste bij je past. Dat hoeft geen hele nieuwe baan te zijn. De werknavigator geeft ook inzicht in verbeteringsmogelijkheden in je huidige functie.

 

Werknavigator biedt geen banen. Met de werknavigator ben je zelf in staat het werk voor jou passend te maken of het bij jou passende werk te vinden. Het maakt je werk leuker en je loopbaan duurzamer.

weerspiegeling_werknavigator

Hoe werkt de werknavigator?

Navigatiesysteem

De werknavigator werkt hetzelfde als een navigatiesysteem in je auto. Eerst geef je aan waar je nu staat. Dan bepaal je waar je naar toe wilt en het navigatiesysteem geeft aan welke weg je moet volgen om je doel te bereiken. Zo simpel is het. Eenvoud is de kracht van de werknavigator.

 

Vast proces

Met de werknavigator doorloop je een vast proces. Je begeleider zorgt voor de voortgang; de inhoud is helemaal van jou.  De gesprekken zijn ongedwongen en leuk door de actieve elementen. De uitgekiende stappen en de werkzame principes in het proces zorgen voor diepgang. Uiteindelijk kom je tot een gefundeerd besluit voor je toekomstige werksituatie.

Werkzame principes

De werknavigator ontleent zijn grote kracht aan een aantal werkzame principes, die in het proces vervlochten zijn en die elkaar versterken. De belangrijkste principes in de werknavigator zijn:

 

Toekomstgericht
De werknavigator is toekomstgericht. Voor een goede toekomst hoef je geen oude koeien uit de sloot te halen. Je verleden bepaalt wel wie je nu bent en wat je belangrijk vindt. De werknavigator start met hoe je nu in je werk staat om je van daaruit op de toekomst in je werk te richten.

 

Overtuigingen en waarden
Het centrale punt in de aanpak is het werknavigator-waardenspel. Met het spel bepaal je binnen een half uur wat voor jou belangrijk is in je werk. Je kernwaarden vormen een meetlat voor elke toekomstige situatie.

 

Cirkel van invloed
Met de werknavigator richt je jezelf op zaken waar je zelf invloed op hebt. Dat geeft je een krachtiger en energieker gevoel. En dat straal je uit.

 

Kansen en mogelijkheden
Alles wat je aandacht geeft maak je groter. De werknavigator richt je aandacht op de kansen en mogelijkheden. Door je dit eigen te maken gaat er vanzelf minder aandacht naar de beperkingen en bedreigingen. Hierdoor ervaar je meer plezier en positiviteit.

 

Kracht van het onbewuste
Verreweg de meeste dingen doen we onbewust en in vaste patronen. De werknavigator leert je de kracht van het onbewuste te gebruiken om te bereiken wat jij wilt.

 

Doel en stappen
Als je weet waar je heen wilt, kun je altijd een stap in de goede richting zetten. Met jouw doel geeft de werknavigator je richting voor je toekomstige werksituatie. Door te denken in mogelijkheden en de kracht van je onbewuste te gebruiken, kun je altijd vanuit het heden een 1e stap zetten. Door die stap ook te zetten, kom je vanzelf in je cirkel van invloed. De werkzame principes zijn vervlochten in de werknavigator, net als de vezels in een sterk touw.

Voor wie bestemd?

Als je werksituatie niet meer goed past, als je geen werk meer hebt, als je je baan gaat verliezen, als je een reorganisatie meemaakt, of als je wilt weten waar je mogelijkheden liggen, dan is de werknavigator iets voor jou. De werknavigator brengt je werk dat bij je past, dat geeft je meer motivatie en plezier.

 

De werknavigator is iets voor jou als je

  • wilt werken en geen werk hebt;
  • van baan wilt veranderen;
  • je werk je niet echt bevalt;
  • ambities hebt/ hogerop wilt komen;
  • meer uit je werk wilt halen

 

Voor welk opleidingsniveau?
Om de werknavigator te kunnen doen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. De begeleiding is voor iedereen, ongeacht het aantal werkzame jaren of het opleidingsniveau.

 

Voor welke werksituatie?
Voor de werknavigator maakt het niet uit wat je huidige werksituatie is en in welke mate die bevalt. Of je nou werkzoekende bent, boventallig, uit je functie wordt gezet,  je huidige baan je knelt, of dat je juist wilt weten wat je perspectieven zijn….. in alle gevallen geeft de werknavigator inzicht, richting en perspectief.

 

Voor welke toekomst?
De werknavigator geeft altijd een resultaat dat bij jou past. Alleen is de uitkomst vooraf nooit bekend. Dat groeit in de loop van het proces. Er komt altijd een punt, waarbij je afweegt of je huidige werk nog goed genoeg is of goed genoeg te maken. Soms zijn er wel randvoorwaarden, bijvoorbeeld als de huidige baan gaat stoppen of als je geen werk hebt. Daarmee wordt vanaf het begin rekening gehouden.

Resultaat

De methodiek van de werknavigator leidt altijd tot een concreet resultaat. De werknavigator haalt het beste uit jezelf naar boven en daarmee pak je de regie over jouw loopbaan. De belangrijkste resultaten zijn:

 

Inzicht
Je krijgt inzicht in jezelf: waar ben je goed in en wat vind jij belangrijk in je werk. De werknavigator laat zien in welke mate je huidige werk bij je past en welke verbeteringsmogelijkheden er zijn. Je gaat ook zien of je huidige werk voor jou nog goed genoeg (te maken) is. En je krijgt inzicht in de concrete stappen in de goede richting.

 

Mogelijkheden
De werknavigator geeft precies aan welke mogelijkheden je hebt om je huidige werksituatie te verbeteren. Als het nodig is wijst de werknavigator de weg naar nieuwe mogelijkheden in je loopbaan.

 

Keuze
Allereerst maak je een keuze of je in je huidige werk wilt blijven. Als dat het geval is kies je welke verbeteringsmogelijkheden je gaat oppakken. Als je nieuw werk wilt (of moet), laat de werknavigator je een aantal mogelijkheden vinden. Je kiest  de mogelijkheid die het beste bij je past en voor jou het meest realistisch is.

 

Doel en stappen

De werknavigator geeft  je een doel op basis van je waarden in het werk. Dat doel geeft de richting aan. En die is een houvast voor de stappen die je nu kunt zetten. Tenslotte laat de werknavigator zien dat je altijd een stap kunt zetten in de goede richting. De eerste stappen worden concreet uitgewerkt.

Wat kost een begeleiding?

Individuele begeleiding
De werknavigator is een afgebakend proces. Bij een individuele begeleiding doorloop je de stappen in 8 wekelijkse gesprekken. Hier is een vaste prijs aan verbonden. Neem contact op als je een vrijblijvende offerte of informatief gesprek wilt over de werknavigator.

 

Navigatietraining
Bij de navigatietraining wordt de begeleiding voor een deel in een groep en voor een deel individueel gedaan. De navigatietraining kent een vaste prijs per persoon voor de korte route, waarbij het gaat om verbetermogelijkheden in de huidige werksituatie. Ook is er een vaste prijs voor de lange route voor mensen die zich breder willen oriënteren op de toekomst in hun werk.

De navigatietraining is er voor groepen vanaf 5 personen. De prijzen voor deze aanpak zijn aanmerkelijk gunstiger dan bij de individuele begeleiding. Als je meer wilt weten, neem dan contact op.

 

Teamnavigator
De prijs voor het begeleiden van een team is afhankelijk van een aantal factoren. Het gaat dan onder meer om de gewenste verbetering, de omvang van het team en de vertreksituatie. Omdat elk team een eigen aanpak nodig heeft, is altijd eerst een gesprek nodig. Daarna wordt een vrijblijvende aanbieding gemaakt met de aanpak en de prijs. Hier kunt u contact opnemen voor een oriënterend gesprek.

Filosofie

Het is voor iedere mens belangrijk zich in de loop van zijn leven te blijven ontwikkelen. Voor veel mensen is het werk een belangrijk deel van hun leven. En werk in de breedste zin van het woord is dé plek waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. Als het werk je uitdaagt je talenten optimaal in te zetten, ben je gemotiveerd het beste uit jezelf te halen. Daar krijg je een goed gevoel van en dat straal je uit.

 

Het valt niet altijd mee werk te vinden, dat precies bij jou past. Of als je al werk hebt de werksituatie passend te maken of te houden. Veel mensen zijn er op gericht te behouden wat ze hebben en daarbij vergeten ze dat de situatie steeds verandert. En bovendien veranderen ze zelf ook. Zo ontstaan veel werksituaties, die niet meer uitdagen en kom je gemakkelijk in een negatieve spiraal.

 

De grote kunst is steeds een werksituatie te vinden, waarin je jezelf maximaal kunt ontplooien. Sommige mensen kunnen dat van nature. Maar de meeste mensen kunnen daarbij af en toe een steuntje in de rug gebruiken. Op dat moment is er voor die mensen de werknavigator. Werknavigator wijst de weg naar werk dat bij je past.

Anderen gingen je voor, kijk maar;

referentie-jessica

Jessica

referentie-maurice

Maurice

referentie-michon

Michon

logo-werknavigator-klein

Werknavigator haalt het maximale uit de medewerker en zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn plek voelt binnen het bedrijf.

Maar ook mensen die twijfelen over een carriere-switch helpt Werknavigator in de juiste richting.

Erkenning

Wij vinden kwaliteit, resultaat en regionale betrokkenheid belangrijk!

Wij zijn daarom NOLOC gecertificeerd en partner van Huis van het Werk.

nn-huis-van-werk

Contact

Maaike de Wit
Tel: 06 - 48 55 05 46
Maaike@werknavigator.com

Henny de Wit
Tel: 06 - 53 58 43 82
Henny@werknavigator.com

Yvonne van der Spek
Tel: 06 - 19 00 90 98
Yvonne@werknavigator.com